Antrasis tarptautinio projekto ,,YoungCare” susitikimas: Paramos neformaliems globėjams ir darbingo amžiaus žmonėms su negalia tobulinimas

Spalio 16 d. vykusio projekto ,,YoungCare” susitikimo tikslas – parengti pagalbos strategijas, skirtas darbingo amžiaus asmenims su negalia ir jų neformaliems globėjams. Tai svarbus projekto etapas.

Siekdami teigiamo poveikio tikslinės grupės situacijai, susitikimo dalyviai gilinosi į svarbiausius projekto aspektus. Buvo pristatytas Kompendiumas, kuris buvo sudarytas projekto partnerių pateiktų nacionalinių ataskaitų pagrindu. Sutarta, kad spalio mėnesį partneriai peržiūrės Komendiumą ir pateiks pasiūlymų. Kompendiume daugiausia dėmesio skiriama vertybėms, lūkesčiams ir praktiniams sprendimams, taip pabrėžiant jo praktinį pobūdį. Tai vertingas šaltinis, skirtas padėti neformaliems globėjams veiksmingiau atlikti savo vaidmenis ir rasti sprendimus dėl darbingo amžiaus asmenų su negalia priežiūros.

Taip pat, buvo pristatyta ir aptarta numatomos mokymo programos ir e – mokymosi platformos, kuri bus sukurta įgyvendinant projektą, struktūra. Šiuo metu kuriami e-mokymosi ištekliai, visų pirma skirti neformaliems globėjams, tikslu sutiekti jiems žinių ir įgūdžių, kad jie galėtų veiksmingai atlikti globėjo vaidmenį, stiprinti jų atsparumą ir gebėjimus pasiūlyti praktinius sprendimus.

Susitikime taip pat buvo atnaujinta informacija apie projekto sklaidos ir viešinimo veiklas, akcentuojant ,,YoungCare” projekto įsipareigojimą pasiekti kuo platesnę auditoriją ir užtikrinti, kad sukurtos strategijos pasiektų kuo platesnius visuomenės sluoksnius.

Scroll to Top