Daugiau informacijos rasite Italijos nacionalinėje ataskaitoje

2019 metais, Italijos nacionalinio statistikos instituto (ISTAT) duomenimis, šalyje gyveno 3,150 mln. asmenų su negalia, kurie sudarė 5,2 proc. visų šalies gyventojų. Beveik pusantro milijono vyresnių nei 75 metų amžiaus asmenų, sudarančių 22 % šios amžiaus grupės, patiria negalią, iš jų milijonas yra moterys. Pagal ,,negalios geografiją” pirmauja salų regionai, kuriose negalios paplitimas siekia 6,5 %, palyginti su 4,5 % šiaurės vakaruose. Regionai, kuriuose šis reiškinys labiausiai paplitęs, yra Umbrija ir Sardinija – atitinkamai 6,9 % ir 7,9 % gyventojų. Tuo tarpu Lombardijoje ir Trentino Alto Adidžėje paplitimas yra mažiausias – atitinkamai 4,1 % ir 3,8 %.

Šeimoms globojančioms giminaitį su negalia reikia tiek ekonominių, tiek santykių išteklių. Išties, 32,4 % šeimų, kuriose yra bent vienas asmuo su negalia, gauna paramą iš neformalių tinklų, t. y. beveik dvigubai daugiau nei visų šeimų (16,8 %). Šių tinklų teikiama parama apima asmeninę pagalbą, palydėjimą ir svečiavimąsi, taip pat pagalbą buityje, biurokratinių procedūrų atlikimą ir sveikatos priežiūros paslaugas.

Remiantis 2018 m. ISTAT paskelbtais duomenimis, daugiau kaip 7 mln. italų (apie 15 proc. gyventojų) teikia neformalią globą. Dauguma šių globėjų yra vyresni nei 50 metų, o vienas iš penkių – vyresnis nei 60 metų. Šie asmenys kasdien atlieka globos užduotis, susijusias su fiziniu ir emociniu atsidavimu, ir aukoja asmeninius lūkesčius, laiką ir gyvenimo pasirinkimus.

Nacionalinėje ataskaitoje apžvelgiama 18-64 metų amžiaus asmenims su negalia teikiamos pagalbos ir neformalių globėjų padėtis Italijoje. Ataskaitoje apibrėžiami ,,YoungCare” projekto tikslinės grupės poreikiai ir iššūkiai, kartu siūloma praktinė parama ir gerosios patirties pavyzdžiai. Partnerių organizacijos iš Vokietijos, Italijos, Lietuvos, Nyderlandų, Portugalijos ir Vokietijos siekia atskleisti dažnai nesaugią darbingo amžiaus asmenų su negalia ir jų neformalių globėjų padėtį. Ataskaitoje taip pat pateikiami rezultatai tyrimo, kuriame atlikti interviu su 8 asmenimis, iš kurių 5 suaugusieji su įgyta negalia, 1 asmuo su negalia nuo gimimo, 1 neformalus globėjas ir 1 institucinis ekspertas. Beveik visi tyrime dalyvavę globėjai – šeimos nariai.

Norėdami išsamiau susipažinti su Italijos nacionaline ataskaita, apsilankykite adresu: https://youngcare.eu/wp-content/uploads/2023/12/YoungCare_NationalReport_Italy_final.pdf.

Scroll to Top