Kas mes esame

Projekto partneriai

ISIS Institut für Soziale Infrastruktur gemeinnützige GmbH (Coordinator)

ISIS yra ne pelno siekiantis taikomųjų socialinių tyrimų ir socialinio planavimo institutas. Institutas buvo įkurtas 1991 metais. ISIS specializuojasi socialinių tyrimų srityje, taip pat teikia konsultavimo paslaugas, plėtoja socialines struktūras, generuoja ir perduoda praktines žinias. Organizacijos ištekliai yra jos nariai bei jų turimos žinios, apimančios socialinių mokslų ekspertinį išmanymą bei tarpdisciplinines kompetencijas. ISIS daugiausia nagrinėja amžiaus, diskriminacijos, skaitmeninimo, sveikatos ir dalyvavimo temas. Esminė organizacijos idėja – stiprinti demokratines struktūras. Siekdama šio tikslo ISIS jau daugelį metų su įvairiais partneriais dirba ir Europos lygmenyje.

AFEDEMY, AMŽIUI PALANKIOS APLINKOS AKADEMIJA EUROPOJE BV

UAB “AFEdemy” įsikūrusi Gouda mieste Nyderlanduose. Įmonė buvo įkurta 2017 m. ir nuo to laiko “AFEdemy” sėkmingai dalyvauja įvairiuose Europos tinkluose ir projektuose. AFEdemy siekia įgyvendinti PSO holistinį senatvei palankių miestų ir aplinkų konceptą. Todėl “AFEdemy” misija – stiprinti nacionalinių, regioninių ir vietos suinteresuotų subjektų įgūdžius pažangios, sveikos ir senatvei palankios aplinkos srityse. Pagrindinės šios įmonės tikslinės mokymo ir konsultavimo grupės yra vyresnio amžiaus žmonės, valdžios institucijos, architektai, sveikatos priežiūros įstaigos, mokslinių tyrimų, informacinių ir komunikacijos technologijų plėtros agentūros. “AFEdemy” siūlo šias paslaugas: suinteresuotųjų partnerių būrimas ir tinklų kūrimas, mokymo programų ir masinių atvirųjų internetinių kursų kūrimas, mokymai, konsultacijos ir moksliniai tyrimai.

SHINE 2Europe

“SHINE 2Europe” tikslas – skatinti įtraukias bendruomenes visiems piliečiams, atliekant mokslinius tyrimus ir teikiant paramą įgyvendinant technologiškai pažangius, sveikus ir įtraukius sprendimus. Turėdama aiškią viziją skatinti visuomenės augimą ir įtrauktį, SHINE skatina dalijimąsi gerąja patirtimi, aktyvią įvairių suinteresuotųjų šalių ir šalių tinklaveiką bei projektus tokiose visuomenei svarbiose srityse kaip lygybė ir įtrauktis, etiškas elgesys ir atsakomybė už aplinką. SHINE pirmininkauja COST veiksmui “NET4Age-Friendly” ir yra ES Artimos ir socialinės ekonomikos ekosistemos įgūdžių pakto tikslinės grupės narė. responsibility. SHINE chairs the COST Action NET4Age-Friendly and is a Member of the Focus Group of the EU Pact for Skills for the Proximity and Social Economy ecosystem.

Vytauto Didziojo Universitetas

VDU yra plačios aprėpties universitetas, kuris skiria ypatingą dėmesį mokymui, mokymuisi, tyrimams, menams ir inovacijoms, taip pat, skatina studentų kritinį mąstymą, kūrybišką reagavimą bei norą ir gebėjimą visą gyvenimą. Šiuo metu vykdomos studijos ir moksliniai tyrimai susiję su humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sritimis. Be 46 bakalauro ir magistro dieninių studijų programų anglų kalba, VDU kartu siūlo 195 studijų programas, taip pat vientisąsias teisės ir antrosios pakopos studijas 8628 studentams, įskaitant doktorantūros studijas 23 įvairiose srityse 292 doktorantams. VDU dirba 1592 darbuotojai (793 – akademiniai, 799 – neakademiniai). Studijas VDU organizuoja 9 fakultetai (Informatikos, Gamtos mokslų, Ekonomikos ir vadybos, Teisės, Politikos mokslų ir diplomatijos, Socialinių mokslų, Humanitarinių mokslų, Menų, Katalikų teologijos) ir 3 akademijos (Žemės ūkio, Švietimo, Muzikos). Akademinė ir mokslinių tyrimų infrastruktūra taip pat susijusi su VDU Kauno botanikos sodu, Užsienio kalbų institutu, Inovatyvių studijų institutu, kuriuos palaiko 9 katedros, 8 universiteto centrai ir kiti padaliniai. VDU dalyvauja H2020, COST, Erasmus+, Nordplus, LIFE, Interreg programose, taip pat nacionaliniuose Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektuose, būdamas projektų partneriu ir koordinatoriumi (daugiau kaip 300 ES vykdomų projektų biotechnologijų, biofizikos, bioekonomikos, žemės ūkio, kūrybinių industrijų, teisės, edukologijos, sociologijos, psichologijos, kompiuterinės lingvistikos, dvikalbystės ir kt. srityse). VDU yra įvairių ES asociacijų ir tarptautinių aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų organizacijų, tokių kaip Europos universitetų asociacija, Europos tarptautinio švietimo asociacija, Baltijos jūros regiono universitetų tinklas, Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas ir kt., narys. Universitetas, turintis 471 “Erasmus+” partnerį 60-yje valstybių, yra sudaręs daugiau kaip 200 dvišalių bendradarbiavimo sutarčių su pasaulio universitetais, apimančiais 42 Europos, Azijos, Pietų ir Šiaurės Amerikos, Šiaurės Afrikos šalis, Kiniją.

CADIAI

CADIAI, A kategorijos socialinis kooperatyvas, buvo įkurtas 1974 m. Bolonijoje ir yra registruota ONLUS (ne pelno siekianti socialinė organizacija). Jis teikia socialines, sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugas visuomenei (dažnai bendradarbiaudamas su viešosiomis įstaigomis), o įmonėms – sveikatos priežiūros, profesinės sveikatos priežiūros paslaugas ir saugos mokymo programas. CADIAI daugiausia veikia Bolonijos provincijoje, kur ir buvo įkurta. Ji plėtoja projektus už šios provincijos ribų, užmegzdama partnerystę su vietos kooperatyvais, kurie pritaria jos dvasiai. Ji yra Legacoop Bologna narė, pabrėžianti savo ryšius su miestu ir provincija, ir dalyvauja konferencijose (ypač socialinėje srityje), kurias siūlo ši viena didžiausių Italijos profesinių asociacijų. Ji taip pat yra “Legacoopsociali”, priklausančios “Legacoop”, narė.

PARITÄTISCHE Projekte gemeinnützige Gesellschaft mbH

Paritätische Projekte gGmbH yra pelno nesiekianti organizacija, atsakinga už dvidešimt socialinių objektų Hesene (Vokietija). Veiklos sritys – jaunimo gerovė, pagalba priklausomybėms, žmonių su negalia dalyvavimas, globa, savitarpio pagalba ir socialinė savanorystė. Jie priklauso Heseno paritetų sąjungai (Paritätischer Wohlfahrtsverband) ir kasdieniame darbe vadovaujasi tokiomis vertybėmis kaip atvirumas, įvairovė ir tolerancija.

Asocijuoti partneriai

Associação Nacional de Cuidadores Informais (Portugalija)

Voorall (Nyderlandai)

Rotes Kreuz (Vokietija)

Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger (Vokietija)

Gesundeitsamt (Vokietija)

ieder(in) (Nyderlandai)

Kauno Arkos bendruomenė (Lietuva)

KORYS CENTER FOR THE DISABLED (Lietuva)

Scroll to Top