Kas yra YoungCare

Apie projektą
Akronimas
YoungCare
Pavadinimas
Pagalba darbingo amžiaus asmenims su negalia ir jų neformaliems globėjams
Trukmė
01.12.2022 - 31.07.2025
Projekto numeris
2022-1-DE02-KA220-ADU-000086558
Programa
Erasmus+
Veiklos tipas
KA220-ADU - Bendradarbiavimo partnerystė suaugusiųjų švietime
Šaukimas
2022
Sritis
Suaugusiųjų švietimas

Apie projektą

YoungCare – tai Erasmus+ projektas, kurio metu kuriamos strategijos skirtos darbingo amžiaus asmenų su negalia ir jiems pagalbą teikiančių neformalių globėjų situacijos pagerinimui. Projekte siekiama šių tikslų:

1

Išgirsti apie negalią turinčių darbingo amžiaus asmenų su negalia ir jiems pagalbą teikiančių neformalių globėjų situaciją, įtraukti šiuos asmenis į projekto metu rengiamų priemonių kūrimą, kuriomis siekiama petenkinti jų norus ir poreikius.

2

Projekto tikslinei grupei sukurti mokymosi aplinką, kurioje bus pateikiama informacija apie gyvenimo kokybės gerinimo priemones ir galimybes.

3

Politiniu ir asociacijų lygmeniu didinti sąmoningumą apie reikiamas intervencines priemones.

Projekto rezultatai

Siekiant projekte keliamų tikslų bus sukurta:

Mokslinės literatūros analize bei tyrimo duomenimis pagrįstas kompendiumas apie darbingo amžiaus asmenų su negalia bei jų neformalių globėjų poreikius ir norus. Kompendiume bus pateikiami statistiniai duomenys apie tikslinės projekto grupės situaciją, detalizuojamos pagalbos proceso spragos bei jų įtaka asmenims su negalia, jų globėjams, be to bus pateikiama ir praktinė informacija.

Projekto metu bus sukurta laisvai prieinama e-mokymosi aplinka, skirta praktinių klausimų ar situacijų sprendimui. Tam, kad mokymosi procesas vyktų įdomiai ir patraukliai mokymo(si) turinyje/medžiagoje bus interguoti patrauklūs žaidybiniai elementai. Mokymosi medžiagos turinys bus kuriamas bendradarbiaujant su negalią turinčiais darbingo amžiaus asmenimis bei jų neformaliais globėjais.

Sklaidos ir viešinimo veiklos, kuriomis siekiama didinti informuotumą apie projekto tikslinių grupių patiriamus iššūkius ir poreikius, ir rekomendacijas politikos formuotojams ir formaliems paslaugų teikėjams. Taip pat bus parengtos rekomendacijos politikos formuotojams ir paslaugų teikėjams.

Rekomendacijos politikos formuotojams ir formaliems globėjams.

Tikslinės grupės

Bus įtrauktos šios tikslinės grupės:

Tiesioginės tikslinės grupės:

  • Neformalūs globėjai, kadangi dauguma darbingo amžiaus asmenų su negalia gyvena su savo artimaisiais.
  • Savanoriai, pasirengę padėti darbingo amžiaus asmenims su negalia ir/ar jų artimiesiems.

Netiesioginė tikslinė grupė:

  • Darbingo amžiaus asmenys su negalia, kuriems reikalinga artimųjų pagalba kasdieninėje veikloje.
  • Profesionalūs globėjai.
  • Politinių sprendimų priėmėjai.
Scroll to Top