Oficialus “YoungCare” pradinis susitikimas

YoungCare projekto tikslas sukurti pagalbos strategijas, orientuotas į neformalių globėjų ir darbingo amžiaus negalią turinčių asmenų situacijos pagerinimą. Projektas pradėtas įgyvendinti 2023 m. sausio 17-18 d. susitikimu Goudoje (Nyderlandai).
Projektą nuo 2022 m. gruodžio iki 2025 m. liepos mėn. įgyvendins šešios organizacijos iš penkių šalių. Projekte dalyvauja šios organizacijos:
-ISIS Institut für Soziale Infrastruktur gGmbH (Vokietija) | Tarptautinis koordinatorius
-AFEdemy, Amžiui palankios aplinkos Europoje akademija B.V. (Nyderlandai)
-SHINE 2Europe (Portugalija)
-Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)
-CADIAI – Cooperativa Sociale (Italija)
-Paritätische Projekte gemeinnützige Gesellschaft mbH (Vokietija)

YoungCare siekiama – sukurti strategijas skirtas darbingo amžiaus asmenų su negalia ir jiems pagalbą teikiančių neformalių globėjų situacijos pagerinimui. Projekte siekiama šių tikslų:

  • Išgirsti apie darbingo amžiaus asmenų su negalia ir jiems pagalbą teikiančių neformalių globėjų situaciją, įtraukti šiuos asmenis į projekto metu rengiamų priemonių kūrimą, kuriomis siekiama patenkinti jų norus ir poreikius.
  • Sukurti mokymosi bendradarbiaujant mokymosi aplinką, kurioje bus pateikiama informacija apie tikslinės grupės gyvenimo kokybės gerinimo priemones ir galimybes.
  • Politiniu ir asociacijų lygmeniu didinti sąmoningumą apie reikiamas intervencines priemones.

Išryškindamas neformalių globėjų ir darbingo amžiaus asmenų su negalia nuomonę ir poreikius, projektas YoungCare projektas tikisi padaryti teigiamą ir reikšmingą poveikį bei pagerinti jų gerovę ir gyvenimo kokybę.

Scroll to Top