Išleistas mūsų pirmasis pranešimas spaudai!

YoungCare | Pagalba suaugusiems asmenims su negalia ir jų neformaliems globėjams – tai naujas “Erasmus+” projektas, pradėtas 2023 m. sausio 17-18 d. Goudoje (Nyderlandai) vykusiame mišriame susitikime.

Pastaraisiais metais pastebėta, kad ilgalaikės priežiūros sistemos paslaugos nepakankamai veiksmingai tenkina 18-65 metų amžiaus asmenų su negalia poreikius. Vaikams ir jaunimui, taip pat vyresnio amžiaus žmonėms, turintiems priežiūros poreikių, visoje Europoje teikiamos specialios paslaugos. Tačiau jaunesni suaugusieji, kuriems reikalinga priežiūra, turi ypatingų poreikių, kurie skiriasi nuo kitų grupių. Be to, neformalūs jaunesnių suaugusiųjų globėjai turi ypatingų poreikių ir norų, o jiems skirtų mokslinių tyrimų, mokymų ir rekomendacijų trūksta.

Būtent čia pradedamas “YoungCare”  projektas.

“YoungCare” skatins strategijas, kuriomis siekiama palengvinti neoficialių globėjų ir jaunų žmonių, kuriems reikalinga jų priežiūra, padėtį. Kad šis tikslas būtų sėkmingai įgyvendintas, projektas:

 • Suteikti galimybę suaugusiems asmenims su negalia ir jų neformaliems globėjams būti išgirstiems ir įtraukti juos į projekto metu rengiamų, jų norus ir poreikius atliepiančių, priemonių kūrimą.
 • Sukurti bendrą mokymosi aplinką, orientuotą į priemones gyvenimo kokybei gerinti.
 • Didinti sąmoningumą apie ypatingai reikalingas intervencijas politiniu ir asociacijų lygmenimis.

Ateinančiais metais “YoungCare” konsorciumas, bendradarbiaudamas su asocijuotais partneriais, parengs rezultatus šiems tikslams pasiekti:

 • KOMPENDIUMĄ apie suaugusiųjų su negalia ir jų neformalių globėjų norus ir poreikius, pagrįstą mokslinės literatūros analize ir tyrimo duomenimis. Surinksime faktus ir skaičius šia tema, taip pat įvardinsime patiriamus iššūkius ir poveikį jų gyvenimui.
 • Lengvai prieinamą E-MOKYMOSI PLATFORMĄ su įtraukiančiais elementais ir mokymosi temomis, sukurtomis kartu su neformaliais globėjais ir formaliais paslaugų teikėjais bei su negalią turinčiais suaugusiais asmenimis.
 • SKLAIDOS IR VIEŠINIMO veiklas, kuriomis siekiama didinti informuotumą apie šių tikslinių grupių patiriamus iššūkius ir poreikius, ir REKOMENDACIJAS politikos formuotojams ir formaliems paslaugų teikėjams.

Nuo 2022 m. gruodžio mėn. iki 2025 m. liepos mėn. projektą YoungCare rengs ir įgyvendins 6 organizacijos 5 šalyse:

 • ISIS Institut für Soziale Infrastruktur gGmbH (Vokietija) | Tarptautinis koordinatorius
 • “AFEdemy”, Amžiui palankios aplinkos Europoje akademija B.V. (Nyderlandai)
 • SHINE 2Europe (Portugalija)
 • Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)
 • CADIAI – Cooperativa Sociale (Italija)
 • Paritätische Projekte gemeinnützige Gesellschaft mbH (Vokietija)
Scroll to Top