Paskelbta Lietuvos nacionalinė ataskaita

2021 m. Lietuvoje darbingo amžiaus asmenys su negalia sudarė beveik dešimtadalį darbingo amžiaus gyventojų ir daugiau nei 5 proc. visų šalies gyventojų. Nemaža dalis, 21 217 asmenų, kovojo su itin sudėtinga negalia, kuri ne tik trukdė jiems dirbti, bet ir reikalavo tiek neformalios, tiek formalios pagalbos.

Prognozuojama, kad iki 2022 m. pabaigos Lietuvoje gyvens apie 223 tūkst. asmenų su negalia, t. y. šiek tiek daugiau nei praėjusiais metais. Tačiau darbingo amžiaus asmenų su negalia, kurie yra projekto ,,YoungCare” tikslas, skaičius sumažėjo.

Bendroji statistika nepakankamai tiksliai atspindi darbingo amžiaus asmenų su negalia, kuriems reikalinga artimųjų pagalba, skaičių. Be to, trūksta duomenų apie neformalius globėjus, kurie teikia pagalbą savo šeimos nariams ar giminaičiams. Todėl, vertinant projekto tikslinės grupės aprėptį Lietuvoje, galima daryti prielaidas tik, remiantis bendra statistine informacija apie asmenis su negalia.

Nacionalinėje ataskaitoje pateikiama 18-64 metų amžiaus asmenims su negalia teikiama pagalba ir neformalių globėjų padėtis Lietuvoje. Ataskaitoje apibūdinami ,,YoungCare” tikslinės grupės poreikiai ir iššūkiai, kartu pateikiant informaciją apie praktinę pagalbą ir gerosios praktikos pavyzdžius. Ataskaitoje taip pat pateikiama interviu analizė, kurių Lietuvoje buvo atlikta 12: trys su ekspertais, vienas su asmeniu, kuriam reikalinga pagalba ir aštuoni su neformaliais globėjais. Pažymėtina, kad viena ekspertė tyrime turėjo dvigubą vaidmenį – ji buvo ir ekspertė, ir savo brolio globėja. Tarp interviu dalyvių šeimos globėjų šešios buvo motinos, o dvi – seserys. Beveik visi tyrimo dalyviai, buvo moterys. Tik vienas ekspertas ir tyrimo dalyvis, asmuo su negalia, buvo vyrai.

Partnerių organizacijos iš Vokietijos, Italijos, Lietuvos, Nyderlandų, Portugalijos ir Vokietijos bendradarbiauja siekdamos atskleisti dažnai nesaugią darbingo amžiaus asmenų su negalia, ir juos globojančių asmenų padėtį.

Norėdami išsamiau susipažinti su Lietuvos nacionaline ataskaita, apsilankykite adresu: https://youngcare.eu/wp-content/uploads/2023/12/YoungCare_

Scroll to Top