Paskelbta Nyderlandų nacionalinė ataskaita

2019 m. duomenimis, Nyderlanduose 10 513 900 asmenų gyveno su lėtiniais ar ilgalaikiais sutrikimais, o tai sudarė net 61,3 % visų gyventojų. Amžiaus grupėje nuo 15 iki 65 metų 6 229 100 asmenų, t. y. 55,8 % šios demografinės grupės asmenų, nurodė, kad patiria tam tikros formos negalią. Dauguma (89 %) sergančiųjų turėjo judėjimo sutrikimų, antroje vietoje pagal paplitimą buvo sensoriniai sutrikimai (20 %).

2019 m. Nyderlanduose taip pat gyveno apie 5 mln. neformalių globėjų. Iš šių globėjų 830 000 teikė priežiūrą, kuri priskiriama ilgalaikei (daugiau nei 3 mėnesiai) ir intensyviai (daugiau nei 8 valandos per savaitę). Įdomu tai, kad tik ketvirtadalis šių neformalių globėjų save įvardijo kaip tokius, o nemažai 460 000 neformalių globėjų išreiškė didelio pervargimo jausmą.

Dauguma neformalių globėjų buvo moterys, 65 metų ir vyresnės, o didelė dalis globojo savo tėvus (giminaičius). Globėjų skaičius didėja su amžiumi, nes vyresnio amžiaus asmenys dažniau rūpinasi savo senstančiais tėvais ir (arba) partneriais.

Stebėtina, kad tik 29 proc. neformalių globėjų naudojasi kokia nors globos paramos forma. Informacija ir patarimai buvo minimi, kaip dažniausiai gaunamos paramos formos. Materialinė ir finansinė pagalba įvardinta kaip reikalinga, tačiau daugelis nurodė, kad jos negavo. Nuo 2015 m. paramą globai organizuoja ir finansuoja savivaldybės. Tačiau dėl biudžeto apribojimų daugeliui savivaldybių sunkiai sekėsi pateisinti nustatytus lūkesčius šioje srityje. Be to, trūksta informacijos apie galimas paramos globai priemones, ypač tarp globėjų, turinčių ne vakarietišką migracijos kilmę, ir tų, kurie patiria didelį nepriteklių. Dėl to būtina stiprinti komunikacijos pastangas ir aktyviai bendrauti su šiomis socialiai pažeidžiamomis grupėmis.

Nacionalinėje ataskaitoje pateikiamas išsamus 18-64 metų amžiaus asmenims teikiamų neformalios globos paslaugų ir globėjų vaizdas Nyderlanduose. Ataskaitoje apibūdinami ,,YoungCare” tikslinės grupės poreikiai ir iššūkiai, kartu siūloma praktinė parama ir gerosios patirties pavyzdžiai. Ataskaitoje, taip pat, pateikiama interviu analizė. Nyderlanduose tyrime dalyvavo šeši asmenys, kuriems reikalinga pagalba ir keturi globėjai, iš kurių du atliko dvejopus vaidmenis – ir globėjų, ir globos gavėjų. Be to, buvo atlikti trys interviu su socialinės srities ekspertais, iš kurių vienas turi globos poreikį, o kiti du yra neformalūs savo suaugusių vaikų globėjai.

Partnerių organizacijos iš Vokietijos, Italijos, Lietuvos, Nyderlandų, Portugalijos ir Vokietijos bendradarbiauja siekdamos atkreipti dėmesį į sudėtingą darbingo amžiaus asmenų ir juos pasiryžusių globoti artimųjų padėtį.

Norėdami išsamiau susipažinti su Nyderlandų nacionaline ataskaita, apsilankykite adresu: https://youngcare.eu/wp-content/uploads/2023/12/YoungCare_NationalReport_Netherlands_Final.pdf.

Scroll to Top