Paskelbta Portugalijos nacionalinė ataskaita

Nacionalinėje ataskaitoje pateikiama informacija apie paslaugas 18-64 metų asmenims su negalia ir neformalią globą Portugalijoje. Ataskaitoje apibūdinami ,,YoungCare” projekto tikslinės grupės poreikiai ir iššūkiai, taip pat, pateikiama praktinė parama ir gerosios patirties pavyzdžiai. Partnerių organizacijų iš Vokietijos, Italijos, Lietuvos, Nyderlandų ir Portugalijos tikslas – atkreipti dėmesį į sudėtingą darbingo amžiaus asmenų su negalia ir jiems neformalią globą teikiančių artimųjų padėtį.

Projekte naudojamas terminas ,,jauni suaugusieji” vartojamas apibūdinant amžiaus grupę, kuri yra tarp vaikų, jaunuolių ir senjorų. Pripažįstant didelius amžiaus skirtumus šioje grupėje, projekte atskiriami tie, kuriems pagalbos reikia nuo gimimo, ir tie, kuriems pagalbos poreikiai iškilo vėliau.

Nacionalinio statistikos instituto (Instituto Nacional de Estatística – INE) duomenimis, 10,9 % Portugalijos gyventojų nuo penkerių metų amžiaus turi bent vieną negalią. Taigi, Portugalijoje gyvena maždaug 1 127 394 asmenys su negalia, tarp kurių daugiau moterų (62 % moterų ir 38 % vyrų). Deja, duomenų apie asmenis, kuriems globos poreikis atsirado nuo 18 iki 64 metų, nepavyko gauti.

Nuo 2020 m. įgyvendinamas Neformalaus globėjo statutas (Estatuto do Cuidador Informal – ECI), nors ir su tam tikrais apribojimais šioje srityje. Įgyvendinant statutą siekiama užtikrinti tam tikras pagrindines neformalių globėjų teises, įskaitant pripažinimą jų pagrindinio vaidmens – užtikrinti ir palaikyti globojamo asmens gerovę, palydėjimą ir mokymą. Statute globėjams numatytos galimybės tobulinti savo įgūdžius ir įgyti reikiamą kompetenciją, padedančią teikti tinkamą sveikatos priežiūrą globojamam asmeniui.

Portugalijoje tyrime dalyvavo du ekspertai ir trys asmenys, kuriems reikalinga priežiūra, trys neformalūs globėjai asmenų, kuriems pagalbos poreikis iškilo nuo 18 iki 64 metų, ir du neformalūs globėjai jaunesnių suaugusiųjų, kurie susirgo vaikystėje. Visi interviu dalyviai, įskaitant neformalius globėjus ir asmenis, kuriems reikalinga pagalba, dalijosi įvairiais sudėtingų istorijų aspektais. Jie pasakojo apie tokias problemas kaip nepakankama valstybės parama, finansiniai sunkumai ir didžiulė fizinė bei psichologinė našta. Taip pat, jų pasakojimai atskleidė didžiulį atsparumą, kurį verta toliau analizuoti. Išsamiau šiuos pasakojimus ir kitas nacionalinėje ataskaitoje nagrinėjamas temas rasite interneto svetainėje https://youngcare.eu/wp-content/uploads/2023/12/YoungCare_NationalReports_Portugal_Final.pdf

Scroll to Top