Paskelbta Vokietijos nacionalinė ataskaita

Daugelyje Europos šalių sudėtinga nustatyti skaičių žmonių, kuriems reikalinga priežiūra. ,,YoungCare” nori padėti užpildyti šią spragą. Vokietijoje šie skaičiai gali būti apskaičiuoti pagal socialinės ilgalaikės priežiūros draudimo išmokas. Čia registruojami asmenys, turintys oficialiai pripažintą slaugos laipsnį, kuris yra lemiamas nustatant reikalingos priežiūros dydį. Svarbu pažymėti, kad ne kiekvienam asmeniui su negalia būtinai reikia kitų asmenų priežiūros. Šie skaičiai neapima asmenų, kurie nesikreipė dėl socialinės ilgalaikės priežiūros draudimo išmokų arba kurie nebuvo oficialiai įvertinti ir pripažinti, neatsižvelgiant į jų savarankiškumą. Todėl žmonių, kuriems reikalinga priežiūra, skaičius gali būti didesnis. Ir atvirkščiai, žmonės, kurių savarankiškumas yra minimaliai apribotas, gali gauti mažiausią priežiūros lygį ir yra įtraukti į bendrą statistiką. Atsižvelgiant į visus šiuos veiksnius, 2021 m. Vokietijoje oficialiai buvo 4 546 814 žmonių, kuriems reikalinga priežiūra, tai sudaro apie 5 proc. Vokietijos gyventojų. Apie 15 % (679 753) žmonių su negalia, nepatenka į vaikų ir vyresnio amžiaus suaugusiųjų kategorijas, o tai atitinka šio tyrimo tikslinę grupę – darbingo amžiaus asmenis su negalia.

Nacionalinėje ataskaitoje išsamiai apžvelgiama 18-64 metų amžiaus žmonių priežiūros paslaugų ir neformalių globėjų Vokietijoje aplinka. Atskaitoje aprašomi ,,YoungCare” tikslinės grupės poreikiai ir iššūkiai ir kartu siūloma praktinė parama. Vokietijoje buvo atlikti interviu su šešiais neformaliais globėjais, dviem darbingo amžiaus asmenimis su negalia ir vienu ekspertu. Tarp neformalių globėjų vyravo moterys. Tik vienas tyrimo dalyvis pagrindiniu globėju įvardijo savo sūnų.

Keturi globėjai ir asmenys, kuriems reikalinga priežiūra, buvo jaunesni nei 50 metų, o trys – 50 metų ir vyresni. Partnerių organizacijos iš Vokietijos, Italijos, Lietuvos, Nyderlandų, Portugalijos ir Vokietijos bendradarbiauja siekdamos pagerinti dažnai sudėtingą darbingo amžiaus asmenų su negalia ir jų neformalių globėjų padėtį. Išsamią rezultatų analizę galima rasti Vokietijos nacionalinėje ataskaitoje adresu: https://youngcare.eu/wp-content/uploads/2023/12/YoungCare_NationalReport_Germany_Final.pdf.

Scroll to Top