Het is Litouwse Nationale Rapport is gepubliceerd

In 2021 vormden personen met een beperking in de werkende leeftijd bijna een tiende van de bevolking in Litouwen en meer dan 5% van de totale bevolking van het land. Een aanzienlijk deel, 21.217 mensen, kampte met zeer complexe handicaps, die niet alleen hun vermogen om te werken in de weg stonden, maar ook informele en formele hulp nodig maakten.

De prognoses gaven aan dat er eind 2022 ongeveer 223.000 mensen met een beperking zouden leven in Litouwen, een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Binnen deze bevolkingsgroep daalde echter het aantal personen in de werkende leeftijd met een beperking, de doelgroep van YoungCare.

De beschikbare algemene statistieken over personen met een beperking geven geen nauwkeurig beeld van het aantal gehandicapte personen in de werkende leeftijd die afhankelijk zijn van de steun van hun familieleden. Bovendien ontbreken gegevens over informele zorgverleners die hun familieleden of verwanten bijstaan. Derhalve kan de evaluatie van de precieze dekking van de doelgroep van het project in Litouwen alleen worden afgeleid op basis van algemene statistische informatie over personen met een beperking.

Het Nationale Rapport schetst het landschap van informele zorgdiensten en zorgverleners in Litouwen voor personen van 18 tot 64 jaar. Het schetst de behoeften en uitdagingen van de YoungCare-doelgroep en biedt praktische ondersteuning en voorbeelden van best practices. Het rapport bevat ook de analyse van interviews, waarvan er twaalf werden afgenomen in Litouwen: drie met experts, één met een zorgbehoevende en acht met informele zorgverleners. Eén expert vervulde een dubbele rol in het onderzoek: als expert en als mantelzorger voor haar broer. Onder de geïnterviewde mantelzorgers waren zes moeders en twee zussen. Alle deelnemers aan het onderzoek, inclusief de experts, waren vrouw. Slechts één geïnterviewde met een handicap was een man. Twee verzorgers en zorgafhankelijke personen waren jonger dan 50 jaar, twee waren 60 jaar of ouder, vijf waren 70 jaar en ouder, en één was 89 jaar oud.

Partnerorganisaties uit Duitsland, Italië, Litouwen, Nederland en Portugal werken samen om licht te werpen op de vaak precaire situatie van jonge volwassenen die zorg nodig hebben en degenen die voor hen zorgen.

Voor een gedetailleerd overzicht van deze bevindingen kunt u het Litouwse Nationale Rapport hier bezoeken: https://youngcare.eu/wp-content/uploads/2023/12/YoungCare_-NationalReport_Lithuania_Final.pdf

Scroll naar boven