Het Nederlandse Nationale Rapport is nu beschikbaar

In 2019 hadden 10.513.900 personen in Nederland chronische of langdurige beperkingen, wat neerkomt op 61,3% van de totale bevolking. In de leeftijdsgroep van 15 tot 65 jaar rapporteerden 6.229.100 mensen, wat overeenkomt met 55,8% van deze bevolkingsgroep, dat ze een of andere vorm van beperking hadden. De meerderheid van de getroffenen (89%) had te maken met motorische beperkingen, terwijl zintuiglijke beperkingen op de tweede plaats kwamen (20%).

Het jaar 2019 telde ook ongeveer 5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Van deze mantelzorgers verleenden 830.000 zorg die werd geclassificeerd als langdurig (meer dan 3 maanden) en intensief (meer dan 8 uur per week). Opmerkelijk genoeg identificeerde slechts een kwart van deze mantelzorgers zichzelf als zodanig, terwijl een aanzienlijke 460.000 mantelzorgers aangaven ernstig overweldigd te zijn.

De meeste mantelzorgers zijn vrouw, 65 jaar en ouder, en een aanzienlijk deel verleende zorg aan hun (schoon)ouders. Het aantal mantelzorgers nam toe met de leeftijd, omdat oudere mensen zich vaker in de positie bevonden om voor hun ouder wordende ouders en/of partners te zorgen.

Opmerkelijk genoeg maakte slechts 29% van de mantelzorgers gebruik van enige vorm van ondersteuning bij het zorgen. Hoewel informatie en advies de meest ontvangen vormen van ondersteuning waren, was er een opvallende kloof op het gebied van materiële en financiële hulp, die volgens velen wel nodig was maar niet werd ontvangen. Sinds 2015 wordt mantelzorgondersteuning georganiseerd en gefinancierd door gemeenten. Door budgettaire beperkingen hebben veel steden echter moeite om aan de gestelde verwachtingen op dit gebied te voldoen. Bovendien is er een gebrek aan bewustzijn over de beschikbare steunmaatregelen voor mantelzorgers, vooral bij mantelzorgers met een niet-westerse migratieachtergrond en bij degenen die een ernstige overweldiging ervaren. Daarom is er dringend behoefte aan betere communicatie en proactieve betrokkenheid bij deze kwetsbare groepen.

Het Nationaal Rapport geeft een uitgebreid beeld van het landschap van informele zorgdiensten en mantelzorgers in Nederland voor personen van 18 tot 64 jaar. Het schetst de behoeften en uitdagingen van de YoungCare doelgroep en biedt praktische ondersteuning en voorbeelden van best practices. Het rapport bevat ook de analyse van interviews met zes personen met zorgbehoeften en vier zorgverleners, van wie er twee een dubbele rol vervulden als zorgverlener en zorgontvanger. Verder zijn er drie interviews gehouden met experts in het sociale domein, van wie er één zorgbehoeften heeft, terwijl de andere twee informele zorg verlenen aan hun kinderen.

Partnerorganisaties uit Duitsland, Italië, Litouwen, Nederland en Portugal werken samen om licht te werpen op de vaak precaire situatie van jongvolwassenen die zorg nodig hebben en degenen die voor hen zorgen.

Ga voor de uitgebreide inhoud van het Nederlandse Nationale Rapport naar: https://youngcare.eu/wp-content/uploads/2023/12/YoungCare_NationalReport_Netherlands_Final.pdf

Scroll naar boven