Het Portugese Nationale Rapport is klaar

Het Nationale Rapport geeft een beeld van het landschap van informele zorgdiensten en zorgverleners in Portugal voor personen van 18 tot 64 jaar. Het schetst de behoeften en uitdagingen van de YoungCare-doelgroep en biedt praktische ondersteuning en voorbeelden van best practices. Partnerorganisaties uit Duitsland, Italië, Litouwen, Nederland en Portugal belichten de vaak precaire situatie van jonge volwassenen die zorg nodig hebben en degenen die voor hen zorgen.

De term “jongvolwassenen” wordt in het project gebruikt om een leeftijdsgroep aan te duiden die tussen kinderen, jongeren en ouderen valt. Het project erkent de grote leeftijdsverschillen binnen deze groep en maakt een onderscheid tussen degenen die sinds hun geboorte zorg nodig hebben en degenen die dat op latere leeftijd krijgen.

Volgens gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (Instituto Nacional de Estatística – INE) heeft 10,9% van de Portugese bevolking van 5 jaar en ouder minstens één handicap, wat neerkomt op ongeveer 1.127.394 mensen met een handicap in Portugal, met een opmerkelijke prevalentie bij vrouwen (62% vrouwen en 38% mannen). Helaas waren er geen gegevens beschikbaar over personen die tussen de 18 en 64 jaar zorg nodig hadden.

Sinds 2020 is het Statuut van de Informele Zorgverlener (Estatuto do Cuidador Informal – ECI) geïmplementeerd, zij het met enkele beperkingen op het terrein. Het is bedoeld om een aantal fundamentele rechten voor informele zorgverleners te garanderen, waaronder de erkenning van hun fundamentele rol in het bieden en behouden van het welzijn van de persoon onder hun zorg, begeleiding en training om hun vaardigheden te ontwikkelen en de nodige competenties te verwerven om adequate gezondheidszorg te bieden aan de persoon onder hun zorg, onder andere.

Twee experts werden geïnterviewd, samen met drie zorgbehoevende personen, drie mantelzorgers van personen die zorg nodig hadden tussen 18-64 jaar, en twee mantelzorgers van jongere volwassenen die als kind een ziekte hadden. Alle geïnterviewden, inclusief de mantelzorgers en de zorgbehoevenden, deelden op verschillende fronten zeer uitdagende verhalen. Ze vertelden over worstelingen zoals onvoldoende overheidssteun, financiële problemen en de overweldigende fysieke en psychologische tol van hun omstandigheden. Uit hun verhalen bleek echter ook een enorme veerkracht, die verdere analyse rechtvaardigt. Ga voor een meer diepgaande verkenning van deze verhalen en andere onderwerpen uit het Nationaal Rapport naar https://youngcare.eu/wp-content/uploads/2023/12/YoungCare_NationalReports_Portugal_Final.pdf.

Scroll naar boven