Ons eerste persbericht is uit!

YoungCare | Relief for Younger People in Need of Care and their Informal Carers is een nieuw Erasmus+ project, dat op 17-18 januari 2023 van start ging in een hybride bijeenkomst in Gouda.

In de afgelopen jaren is gebleken dat de diensten van het stelsel van langdurige zorg niet doeltreffend inspelen op de behoeften van hulpbehoevenden tussen 18 en 65 jaar. Voor kinderen en jongeren, evenals voor ouderen met zorgbehoeften, zijn in heel Europa specifieke diensten beschikbaar. Maar jongere zorgbehoevende volwassenen hebben speciale behoeften, anders dan andere groepen. Bovendien hebben mantelzorgers van jongvolwassenen speciale behoeften en wensen. Onderzoek, opleiding en begeleiding voor hen zijn schaars.

Dat is waar het YoungCare project om de hoek komt kijken.

YoungCare zal strategieën ontwikkelen om de situatie van mantelzorgers en de jongeren die hun zorg nodig hebben te verlichten. Om dit doel met succes te bereiken zal het project:

 • Een stem geven aan de jonge hulpbehoevenden en hun verzorgers en hen laten deelnemen aan maatregelen die erop gericht zijn aan hun wensen en behoeften tegemoet te komen.
 • Een co-creatief leermiddel ontwikkelen over maatregelen en mogelijkheden om hun levenskwaliteit te verbeteren.
 • Bewustwording creëren van de noodzakelijke interventiemaatregelen op politiek en verenigingsniveau.

In de komende jaren zal het YoungCare consortium in samenwerking met geassocieerde partners resultaten ontwikkelen om deze doelen na te streven:

 • Een COMPENDIUM over de wensen en behoeften van zorgafhankelijke jongeren, gebaseerd op literatuuronderzoek en vraaggesprekken. We zullen feiten en cijfers over het onderwerp verzamelen, en ook hiaten en effecten op hun leven illustreren.
 • Een laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijk E-LEARNING AANBOD, met speelse elementen en leereenheden die in samenwerking met informele en professionele zorgverleners en hun jongvolwassenen zijn geproduceerd.
 • VERSPREIDING EN PROMOTIE activiteiten om het bewustzijn van de hiaten en behoeften van deze doelgroepen te vergroten, met AANBEVELINGEN voor beleidsmakers en professionele zorgverleners.

Van december 2022 tot juli 2025 wordt YoungCare ontwikkeld en uitgevoerd door 6 organisaties in 5 landen:

 • ISIS Institut für Soziale Infrastruktur gGmbH (Duitsland) | Internationale Coördinator.
 • AFEdemy, Academie voor leeftijdsvriendelijke omgevingen in Europa B.V. (Nederland)
 • SHINE 2Europe (Portugal)
 • Vytautas Magnus Universiteit (Litouwen)
 • CADIAI – Cooperativa Sociale (Italië)
 • Paritätische Projekte gemeinnützige Gesellschaft mbH (Duitsland)
Scroll naar boven