Uitgave van het Duitse Nationale Rapport

De nauwkeurigheid van de cijfers met betrekking tot het aantal mensen dat zorg nodig heeft is moeilijk vast te stellen en daarom zet YoungCare zich in om bij te dragen aan het dichten van deze kloof. In Duitsland wordt vaak gemeten hoeveel mensen gebruik maken van de nationale sociale zorgverzekering. Onder dit criterium vallen individuen met een officieel erkende mate van zorg. Zulke aantallen, gebaseerd op deze “wettelijke definitie”, zijn belangrijk bij het bepalen van de mate van zorg die nodig is. Het is essentieel om op te merken dat niet elke persoon met een handicap noodzakelijkerwijs zorg nodig heeft, en omgekeerd. Deze meting sluit mensen uit die geen uitkering hebben aangevraagd bij de sociale zorgverzekering of die niet officieel zijn onderzocht en geaccepteerd, ongeacht hun afhankelijkheid van ondersteuning. Derhalve kunnen schattingen van het aantal mensen dat zorg nodig heeft hoger uitvallen. Omgekeerd kunnen personen met minimale beperkingen in hun zelfredzaamheid de laagste graad van zorg krijgen en worden ze opgenomen in de algemene statistieken. Met al deze beperkingen in gedachten waren er in 2021 officieel 4.546.814 zorgbehoevenden in Duitsland, wat neerkomt op ongeveer 5 procent van de Duitse bevolking.

Van de zorgbehoevenden valt ongeveer 15% (679.753) buiten de categorieën kinderen en oudere volwassenen, wat overeenkomt met de doelgroep van dit onderzoek: jongvolwassenen. Binnen deze doelgroep is het aantal thuiswonende personen nog hoger: 95% (645.765) van de personen tussen 20 en 59 jaar verblijft niet in een voltijds woonzorgcentrum. Zij zijn dus afhankelijk van informele zorg en/of ambulante zorg.

Het nationale rapport geeft een uitgebreid overzicht van het landschap van informele zorgdiensten en zorgverleners in Duitsland voor personen van 18 tot 64 jaar. Het brengt de behoeften en uitdagingen van de YoungCare-doelgroep in kaart en biedt praktische ondersteuning en voorbeelden van best practices. In Duitsland namen zes zorgverleners, twee zorgbehoevende jongere volwassenen en één expert deel aan de interviews. Slechts één persoon identificeerde zijn zoon als de primaire verzorger. Vier van de verzorgers en zorgbehoevende personen waren jonger dan 50 jaar, terwijl drie 50 jaar of ouder waren.

Partnerorganisaties uit Duitsland, Italië, Litouwen, Nederland en Portugal werken samen om licht te werpen op de vaak precaire situatie van jonge volwassenen die zorg nodig hebben en degenen die voor hen zorgen.

Voor een gedetailleerde verkenning van deze bevindingen, bezoek het Duitse Nationale Rapport hier https://youngcare.eu/wp-content/uploads/2023/12/YoungCare_NationalReport_Germany_Final.pdf.

Scroll naar boven