Wat is YoungCare

Gegevens van het project
Acroniem
YoungCare
Titel
Hulp voor jongere zorgbehoevenden en hun mantelzorgers
Looptijd
01.12.2022 - 31.07.2025
GA-nummer
2022-1-DE02-KA220-ADU-000086558
Programma
Erasmus+
Soort actie
KA220-ADU - Samenwerkingspartnerschappen in het volwassenenonderwijs
Oproep
2022
Gebied
Volwassenenonderwijs

Het project

YoungCare heeft als doel strategieën te ontwikkelen om de situatie van mantelzorgers en zorgbehoevende jongeren te verlichten . Daarbij worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

1

Jonge hulpbehoevenden en hun verzorgers een stem geven en hen laten deelnemen aan maatregelen die gericht zijn op hun wensen en behoeften;

2

Deze doelgroepen een leermiddel bieden over maatregelen en mogelijkheden om hun levenskwaliteit te verbeteren;

3

Beleidsmakers op politiek en verenigingsniveau bewust maken van de hoognodige interventiemaatregelen.

Projectresultaten

Om de bovengenoemde doelstellingen te bereiken, zullen de volgende projectresultaten worden geproduceerd:

Een handboek over wensen en behoeften van hulpbehoevende jongeren, gebaseerd op een literatuurstudie en verhalende interviews met hulpbehoevenden of hun mantelzorgers in alle partnerlanden. Naast feiten en cijfers zal het de tekortkomingen weergeven van de dienstverlenende voorziening en de impact op het leven van degenen die betrokkenen zijn bij portretten en getuigenissen. Daarnaast zal het praktische kennis opleveren.

Een e-learning aanbod, gericht op een laagdrempelige benadering en op praktische zaken. In de leereenheden worden speelse elementen geïntegreerd om ze aantrekkelijk en interessant te maken. De inhoud wordt in samenwerking met hulpbehoevende jongeren en hun mantelzorgers geproduceerd.

Activiteiten voor verspreiding en promotie om ervoor te zorgen dat de resultaten en de inhoud van het project behouden blijven en zoveel mogelijk mensen bereiken. Er zullen aanbevelingen komen voor beleidsmakers en professionele zorgverleners.

Aanbevelingen voor beleidsmakers en mantelzorgers.

Doelgroepen

De volgende doelgroepen zijn betrokken:

Directe doelgroepen:

  • Mantelzorgers, aangezien de meerderheid van de jongere zorgbehoevenden bij hun familie woont.

  • Vrijwilligers die mogelijk klaar staan om jongere zorgbehoevende volwassenen en hun familie te ondersteunen.

Indirecte doelgroepen:

  • Volwassenen die niet-geriatrische zorg nodig hebben, omdat zij een groot aantal mensen vertegenwoordigen.
  • Professionele zorgverleners.
  • Politieke besluitvormers.
Scroll naar boven