Wie we zijn

Projectpartners

ISIS Institut für Soziale Infrastruktur gemeinnützige GmbH (coördinator)

ISIS is een non-profit instituut voor toegepast sociaal onderzoek en sociale planning. Opgericht in 1991, is ISIS gespecialiseerd in praktijkgerichte sociaal-wetenschappelijke analyses, alsmede in adviesdiensten, ontwikkeling van sociale structuren en kennisoverdracht. Hun teamleden en hun collectieve kennis zijn hun middelen. Ze combineren sociaal-wetenschappelijke expertise en interdisciplinaire competentie.

ISIS richt zich op de thema’s leeftijd, discriminatie, digitalisering, gezondheid en participatie. De leidende gedachte is het versterken van democratische structuren. Hiervoor werkt ISIS ook al vele jaren op Europees niveau samen met verschillende partners.

AFEdemy, Academie voor leeftijdsvriendelijke omgevingen in Europa BV

AFEdemy is een besloten vennootschap gevestigd in Gouda. Het werd opgericht in mei 2017 en sindsdien is AFEdemy succesvol betrokken bij Europese netwerken en projecten. AFEdemy richt zich op de uitdaging van de implementatie voor vele organisaties die het holistische concept van leeftijdsvriendelijke steden en omgevingen van de WHO omarmen. Daarom is de missie van AFEdemy het opbouwen van capaciteit van nationale, regionale en lokale belanghebbenden op het gebied van slimme gezonde leeftijdsvriendelijke omgevingen. De belangrijkste doelgroepen voor training en advies zijn oudere volwassenen, overheden, architecten, zorginstellingen en bureaus voor onderzoek en ICT-ontwikkeling. Om het doel van het bedrijf te bereiken biedt AFEdemy de volgende diensten aan: verbinding en netwerken van belanghebbenden, ontwikkeling van curricula en MOOC’s, trainingen, coaching en onderzoek.

SHINE 2Europe

SHINE 2Europe wil inclusieve gemeenschappen bevorderen voor alle burgers, door het leveren van onderzoek en ondersteuning bij de implementatie van tech-Savvy, Healthy en INclusivE oplossingen. Met een duidelijke visie op het bevorderen van maatschappelijke groei en inclusiviteit bevordert SHINE het delen van goede praktijken, actieve netwerken tussen verschillende belanghebbenden en landen en projecten op gebieden die als essentieel voor de samenleving worden beschouwd, zoals gelijkheid en inclusie, ethisch gedrag en milieuverantwoordelijkheid. SHINE zit de COST-actie NET4Age-Friendly voor en is lid van de focusgroep van het EU-pact voor vaardigheden voor het ecosysteem Nabijheid en Sociale Economie.

Vytauto Didziojo Universitetas

De VDU is een brede openbare universiteit die zich toelegt op uitmuntendheid in onderwijs, leren, onderzoek, kunst en innovatie, en die kritisch denken, verbeeldingskracht en het verlangen en vermogen tot levenslang leren van haar studenten stimuleert, zodat zij een impact hebben op de wereld, zowel lokaal als wereldwijd. Actuele studies en uitgevoerd onderzoek hebben betrekking op de gebieden geesteswetenschappen, sociale, natuurkundige, biomedische, technologische en landbouwwetenschappen. Naast 46 BA en MA voltijdse opleidingen in het Engels, biedt de VDU samen 195 studieprogramma’s aan, evenals geïntegreerde studies van rechten en postgraduaat voor 8.628 studenten, waaronder doctoraalstudies op 23 verschillende gebieden voor 292 promovendi. Het VDU-personeel telt 1.592 medewerkers (793 – academisch, 799 – niet-academisch). De studies aan de VDU worden georganiseerd door 9 faculteiten (Informatica, Natuurwetenschappen, Economie en Management, Rechten, Politieke Wetenschappen en Diplomatie, Sociale Wetenschappen, Geesteswetenschappen, Kunsten, Katholieke Theologie) en 3 Academies (Landbouw, Onderwijs, Muziek). Academische en onderzoeksinfrastructuur verwijzen ook naar de botanische tuin van VDU Kaunas, Instituut voor Vreemde Talen, Instituut voor Innovatieve Studies, ondersteund door 9 departementen, 8 universitaire centra en andere afdelingen. De VDU was betrokken bij H2020, COST, Erasmus+, Nordplus, LIFE, Interreg en bij nationale projecten van de Europese Structuurfondsen als projectpartner en coördinator (meer dan 300 lopende EU-projecten op het gebied van biotechnologie, biofysica, bio-economie, landbouw, creatieve industrieën, recht, onderwijs, sociologie, psychologie, computerlinguïstiek, tweetaligheid enz.) De VDU is lid van diverse EU-verenigingen en internationale organisaties voor hoger onderwijs en onderzoek, zoals de European University Association, de European Association for International Education, het Baltic Sea Region University Network, het European Distance and E-Learning Network, enz. De universiteit heeft 471 Erasmus+ partners in 60 landen en heeft meer dan 200 bilaterale samenwerkingsovereenkomsten met universiteiten wereldwijd in 42 landen in Europa, Azië, Zuid- en Noord-Amerika, Noord-Afrika en China.

CADIAI

CADIAI, een sociale coöperatie van categorie A, werd in 1974 in Bologna opgericht en is een geregistreerde ONLUS (sociale organisatie zonder winstoogmerk). Zij levert sociale, gezondheids- en onderwijsdiensten aan het publiek (vaak in samenwerking met overheidsinstanties), en toezicht op de gezondheidszorg, bedrijfsgezondheidsdiensten en veiligheidstrainingsprogramma’s aan bedrijven. CADIAI is voornamelijk actief in de provincie Bologna, waar het werd opgericht. Zij ontwikkelt projecten buiten deze provincie door partnerschappen aan te gaan met plaatselijke coöperaties die haar geest delen. Zij is lid van Legacoop Bologna, wat haar banden met de stad en de provincie benadrukt, en neemt deel aan conferenties (vooral op sociaal gebied) die worden voorgesteld door deze beroepsvereniging, een van de grootste van Italië. Het is ook lid van Legacoopsociali, een onderdeel van Legacoop.

PARITÄTISCHE Projekte gemeinnützige Gesellschaft mbH

Paritätische Projekte gGmbH is een non-profit organisatie die verantwoordelijk is voor twintig sociale voorzieningen in Hessen (Duitsland). Werkterreinen zijn jeugdzorg, verslavingszorg, participatie van gehandicapten, zorg, zelfhulp en sociaal vrijwilligerswerk. Ze maken deel uit van Paritätischer Wohlfahrtsverband in Hessen en delen waarden als openheid, diversiteit en tolerantie in hun dagelijks werk.

In hun vijf zelfhulpbureaus ondersteunen ze zelfhulpgroepen, behartigen ze hun belangen, helpen ze bij de vorming van nieuwe groepen en helpen ze mensen een groep te vinden die aan hun behoeften voldoet. De groepen behandelen een breed scala aan onderwerpen. Ze bieden hulp aan gehandicapten, mensen met chronische ziekten, geesteszieken en mensen met moeilijke levensomstandigheden. De kerngedachte van hun zelfhulpdiensten is om mensen in staat te stellen hun stress en spanningen het hoofd te bieden door netwerken op te bouwen en informatie en ervaringen te delen.

Geassocieerde partners

Associação Nacional de Cuidadores Informais (Portugal)

Voorall (Nederland)

Rotes Kreuz (Duitsland)

Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger (Duitsland)

Gesundeitsamt (Duitsland)

ieder(in) (Nederland)

Kauno Arkos bendruomenė (Litouwen)

KORYS CENTER FOR THE DISABLED (Litouwen)

Scroll naar boven